ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอสัตหีบ.com ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

Link เว็บเพื่อนบ้าน
Link เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา


เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอสัตหีบ รุ่นที่ 6/2556

วันนี้ (19 มิ.ย.56) นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้ นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

อำเภอสัตหีบ รุ่นที่ 6/2556 โดยมี นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดชำนาญการอำเภอสัตหีบ นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดฝ่ายความมั่นคง น.อ.สนไกร สิริกรรณะ ผู้บังคับกรมรักษาความปลอดภัย            
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พ.ต.อ.ชนพัฒน์ นวลัษณ์ ผกก.สภ.สัตหีบ ตลอดจน ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดชำนาญการอำเภอสัตหีบ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอสัตหีบ (ศพส.อ.สัตหีบ) ได้เล็งเห็นความสำคัญของยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการฝึกพื้นฐานอาชีพในสาขาต่าง ๆ สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีคืนสู่สังคมและยังสามารถนำความรู้ด้านการฝึก อาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว โดยไม่หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 6 ประจำปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เป็นชาย 89 คน หญิง

นาย ภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงมากขึ้น ทำลายประเทศชาติ และบุคลากรของประเทศ รัฐบาลจึงได้ยกให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จ ยาเสพติด ได้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทยาบ้า ได้เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทำให้หลายฝ่ายเกิดความห่วงใย จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดโครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะสามารถช่วยฟื้นฟูให้ผู้ตกเป็นทาสยาเสพติด สามารถกลับมาเป็นคนดี ใช้ชีวิตอย่างปลอดยาเสพติด และเป็นคนดีของสังคม อันจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดมีปริมาณลดน้อยลง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่กลับออกมา ก็ยังสามารถเป็นหูเป็นตา ให้กับทางราชการในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย

 

 
หน้าแรก / ผลงาน / สถานที่สำคัญ / กระดานกระทู้ / ติดต่อ-สอบถาม