ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอสัตหีบ.com ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

Link เว็บเพื่อนบ้าน
Link เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา


ศพส.อ.สัตหีบ จัดทำโครงการกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างกระแสสังคมต้านยาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสัตหีบ (ศพส.อ.สัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จัดทำโครงการกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างกระแสสังคมต้านยาเสพติดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการรวมพลัง ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า กลุ่มพลังมวลชนทุกรูปแบบในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และร่วมกันแสดงออกในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี สถานที่ จัดกิจกรรม ณ สนามโรงเรียนสิงห์สมุทร (ฝั่งมัธยมปลาย) ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ ฝ่ายความมั่นคง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๔๕

 
หน้าแรก / ผลงาน / สถานที่สำคัญ / กระดานกระทู้ / ติดต่อ-สอบถาม