ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอสัตหีบ.com ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

Link เว็บเพื่อนบ้าน
Link เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา


ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล


การอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในอดีตการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 และได้ดำเนินงานเฉพาะเรื่องการเพาะไข่เต่ารวมถึงการอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณ เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวันที่ 17 ตุลาคม 2544 กองทัพเรือได้ยกเลิกคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ นำงานด้านการอนุรักษ์ทั้งหมดที่กองทัพเรือเกี่ยวข้องไว้เป็นสายงานปรกติของโดยมี กรมกิจการพลเรือน ตั้งเป็นหน่วยงานอำนวยการในด้านการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลนี้โดยตรงมี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้ดำเนินการปฎิบัติตามแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลภายใต้นโยบายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ที่กำหนดให้กองทัพเรือเป็นหน่วยปฎิบัติโดยได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน อำเภอสัตหีบ

วัตถุประสงค์ของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
- ให้เป็นแหล่งอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาลให้กลับคืนสู่ท้องทะเลรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลที่ดีต่อไป.
- ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลซึ่งจะเป็นผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อเนื่องกันในด้านต่างๆตามมา.

ความรู้เรื่องเต่าทะเล เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุค Mesozoic มีอายุราว 130-200 ล้านปีแต่ในปัจจุบันจะพบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีทั้งหมด 7 ชนิดคือ เต่าตนุ, เต่าตนุหลังแบน, เต่ากระ,เต่าหญ้า, เต่าหญ้าแอตแลนติก, เต่าหัวฆ้อน และสุดท้ายคือ เต่ามะเฟือง


ชนิดของเต่าทะเล ที่พบได้ในประเทศไทยเต่ามะเฟือง... เป็นเต่าขนาดใหญกินสัตว์ทะเลจำพวกแมงกระพรุน เมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดองถึง120-300 ซม. และเต่ามะเฟืองบางตัวจะมีน้ำหนักตัวถึง 900 กิโลกรัม.เต่าตนุ... กระดองมีลักษณะเป็นลวดลายสีน้ำตาลปนเหลือง กินหญ้าทะเลเป็นอาหารเมื่อตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดอง 70-120 ซม. และมีน้ำหนักตัว 150 กิโลกรัม.เต่ากระ... กระดองจะเป็นเกล็ดหนาซ้อนกันสีสันสวยงาม จงอยปากแหลมคม กินสัตว์ทะเลตามแนวปะการังเป็นอาหาร เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวกระดอง 80-100 ซม. น้ำหนักตัว 60-80 กิโลกรัม.เต่าหญ้า... ลำตัวสีเทา กินสัตว์พวกกุ้งหอย เป็นอาหารเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดองประมาณ 60-80 ซม. และน้ำหนักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 45-60 กิโลกรัม

การดำรงชีวิต เต่าทะเล 1 ตัววางไข่ได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีเต่าตนุ และเต่ามะเฟืองวางไข่ 5-8 ครั้งต่อปีเต่าแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นวางไข่ติดต่อทุกปีอาจเว้น 2-3 ปีต่อครั้ง ลูกเต่าทะเลเมื่อแรกเกิดจะมีความทรงจำต่อแหล่งกำเนิดเมื่อโตขึ้นจะกลับมาวางไข่ที่แหล่งเกิด ไข่เต่าที่ถูกเพาะที่อุณหภูมิสูงลูกเต่าจะเกิดเป็นเพศเมียไข่เต่าที่ถูกเพาะที่อุณหภูมิต่ำลูกเต่ามักจะเกิดเป็นเพศผู้ การวางไข่เต่าทะเลจะวางไข่ในครั้งละประมาณ70-150 ฟองต่อครั้ง ไข่เต่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นไข่เต่าที่ 1000 ฟองจะเกิดและมีชีวิตรอดและสามารถเติบโตจนกลับมาวางไข่ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้นที่เหลือมักตายเป็นอาหารของคนและสัตว์.แหล่งวางไข่เต่าทะเล อ่าวไทยพบเฉพาะเต่าตนุ และเต่ากระที่เกาะคราม เกาะอีร้า เกาะจาน โดย
วางไข่ตลอดปีชุกชุมระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม, ฝั่งอันดามันพบเต่าหญ้า และเต่ามะเฟืองตามแนวชายฝั่งจ.พังงา และภูเก็ต วางไข่ในเดือน ตุลาคม-มีนาคม หมู่เกาะพบมากที่เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน และที่เกาะตะรุเตา โดยพบเต่าทั้ง 4 ชนิดจะขึ้นมาวางไข่ที่เกาะพบได้ตลอดทั้งปี

สาเหตุที่เต่าทะเลลดจำนวนลง หลายสาเหตุเช่นบริโภคไข่เต่าและเนื้อเต่า การบุกรุกการเสียสภาพของแหล่งวางไข่ การติดเครื่องมือการทำประมงเช่นอวนลาก อวนลอยโดยสภาพของสิ่งแวดล้อมในทะเลกำลังเปลี่ยนแปลง

แนวทางการช่วยกันอนุรักษ์ ไม่บริโภคและสนับสนุนการทำลายเช่นการซื้อหรือกิน เนื้อเต่าทะเล และทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆลงในทะเล ที่สำคัญคือ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อชีวิตของเต่าทะเลต่อไป

เรื่องราวน่ายินดี ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอ่าว สอ.รฝ. หรือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอันได้แก่การพบ แม่เต่าตนุอายุประมาณ12 ปีขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณหาด สอ.รฝ.ครั้งแรกเมื่อคืนวันที่ 12 มิถุนายน 2547 ตรงกับวันวิสาขบูชา จำนวน 30 ฟองและแม่เต่าย้อนกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 ในคืนวันที่ 12 มิถุนายน 2547 จำนวน 80 ฟองและเวลาประมาณ 02.12 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2547 แม่เต่าตัวเดิมพาร่างอันต้วมเตี้ยคลานกระดืบมาวางไข่อีกเป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้จำนวน 91 ฟอง ยังความปิติยินดีให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลแห่งนี้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเหตุการณ์นี้ส่งสัญญาณได้หลายประการ นับตั้งแต่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลแห่งนี้ได้ก่อตั้ง และปล่อยลูกเต่าจำนวนมากกลับคืนสู่ท้องทะเลตั้งแต่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งจากข้อมูลของนักวิชาการ และการสืบสานความเชื่อต่อกันมาว่า เต่านั้นเมื่อเกิดขึ้นจากที่ใดเขาก็จะย้อนกลับมาวางไข่ที่เดิมที่เขาเกิดขึ้นมา ซึ่งทางกองทัพเรือได้พิสูจน์แล้วว่า " อ่าวสัตหีบ " ที่หน่วยงานของกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นอ่าวที่สมบูรณ์ปราศจากมลพิษ และมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้แม่เต่าทะเลสามารถขึ้นมาวางไข่ได้อย่างสบายอารมณ์ และแม่เต่าไม่เกิดความเครียดใดๆในการวางไข่ถึง 3 รอบตามปรกติของเต่าทะเล

การเพาะไข่เต่าในตู้กระจก หนึ่งเดียวในโลกกองทัพเรือเพาะฟักไข่เต่าในตู้กระจกสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ตู้กระจกขนาดสูง 36 ซ.ม.กว้าง 40 ซ.ม.และยาว 75 ซ.ม. บรรจุไข่เต่าจำนวน 51 ฟองแล้วใช้ทรายจากชายหาดกลบไว้อีกด้านหนึ่งให้เห็นไข่เต่าที่วางเรียงทับกัน ไข่เต่าเริ่มปริแตกออกมาให้เห็นตัวเต่าเพียงตัวเดียวลูกเต่าก็เริ่มขยับตัวเป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลังจากที่ลูกเต่าเพียงหนึ่งตัวเกิดและขยับตัวก็จะส่งสัญญาณให้ตัวอื่นที่เหลืออยู่ในไข่ในตู้กระจกขยับตัวพร้อมกันหมด ซึ่งแนวคิดในการเพาะไข่เต่าในตู้กระจกนี้เกิดจากการที่ต้องการให้เห็นและศึกษาวงจรชีวิตของลูกเต่าก่อนจะเกิดมาเป็นตัว เพราะส่วนใหญ่การให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมและในห้องอาคารบรรยายจะเป็นแบบการบรรยายโดยอาศัยภาพนิ่ง ถ้าได้มีการได้ศึกษาจากของจริงหรือภาพเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนจะเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยทีเดียว ทั้งการที่ลูกเต่าทะเลทั้ง 51 ตัวจากตู้กระจกมีความแข็งแรงไม่แพ้การฟักตามธรรมชาติ อัตราการรอดสูงโดยอาจเป็นแนวทางใหม่ในอนาคตก็เป็นได้ และวิธีการเช่นนี้ไม่เคยมีประเทศใดเคยกระทำมาก่อนอีกด้วย

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เปิดให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 038_245736-65 ต่อ 066-1035, 1036

ข้อมูลที่มา  : http://www.sattahipbeach.com , ท่านนาวาเอก พนม ควรประดิษฐ และท่านจ่าเอก วิสุทธิ์ กระชน ( ผู้ให้ข้อมูล )

 
หน้าแรก / ผลงาน / สถานที่สำคัญ / กระดานกระทู้ / ติดต่อ-สอบถาม