ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอสัตหีบ.com ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

Link เว็บเพื่อนบ้าน
Link เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา


ดำน้ำชมปะการัง เกาะขาม


เกาะขาม...เป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร รูปร่าง ลักษณะคล้ายตัว H ในภาษาอังกฤษ  โดยเกาะขามนั้นเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ และชายหาดที่สวยงาม และแนวปะการังที่สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ เหมาะกับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความรู้ด้านวิชาการทั้งเกาะขามนั้นก็เป็นพื้นที่ๆอยู่ไม่ห่างไกลจากชายฝั่งมากนักชายหาดที่สำคัญของเกาะขามมี 2 แห่งคือ ชายหาดด้านทิศเหนือจะมีลักษณของทรายที่ละเอียดและขาวสะอาดเหมาะกับการเล่นน้ำ และการสันทนาการทางน้ำส่วนชายหาดด้านทิศใต้นั้นจะเป็นหาดทรายหยาบโดยจะมีหินกรวดมนเป็นสีต่างๆและจะมีโขดหินกระจายอยู่ทั่วไป เหมาะกับการศึกษาสภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อเราลองสำรวจโดยการดำน้ำลึกลงไปรอบๆบริเวณของเกาะขามจะพบว่า มีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่รอบเกาะโดยเฉพาะด้านทิศเหนือของตัวเกาะจะเป็นบริเวณที่มีปะการังที่สวยงาม โดยเราจะพบปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะหรือปะการังแผ่นและปะการังมันสมองโดยแนวปะการังเหล่านี้จะอยู่ในเขตน้ำตื้น ที่มีความลึกประมาณ 3-6 เมตร นอกจากนั้นในแนวปะการังยังพบปลาทะเลสวยงามได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ปลากะรัง และสัตว์ทะเลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบริเวณดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับการดำน้ำทั้งการทั้งแบบการดำน้ำลึก และการดำน้ำแบบผิวน้ำอีกด้วย

แนวทางการอนุรักษ์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม มีกลุ่มงานที่ต้องดำเนินการ 5 กลุ่มงานดังต่อไปนี้.....

1...กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล ได้แก่งานจัดทำผังรายละเอียดทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ และใต้น้ำโดยพัฒนาจากแผนผังเดิมเมื่อปี พ.ศ.2539 ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการวางแผนงาน เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆงานวางทุ่นผูกเรือ เขตแนวปะการัง เขตพื้นที่ว่ายน้ำ งานวางแนวเชือกดำน้ำดูปะการัง ตรวจการณ์ใต้น้ำและผิวน้ำเพื่อเก็บข้อมูลและป้องกันการทำลาย.

2...กลุ่มงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางทะเล ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้ งานปลูกย้ายปะการัง โดยดำเนินการร่วมกับ นสร.กร.งานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำโดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานปลูกพันธ์ไม้บนเกาะ งานเก็บขยะ และงานวางสิ่งของที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล.

3...กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาด้านวิชาการ ประกอบไปด้วย  งานสร้างอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก งานกำหนด พื้นที่บนเกาะและใต้น้ำเพื่อกิจกรรมสันทนาการสำหรับศึกษาธรรมชาติและการฟื้นฟู จัดทำป้ายชื่อแสดงพันธ์ไม้บนเกาะ  และงานจัดหาอุปกรณ์ดำน้ำ.

4...กลุ่มงานทางด้านวิชาการ ประกอบไปด้วยงานเฝ้าระวังระบบนิเวศวิทยา  โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่น การตรวจหาความเค็มของน้ำทะเลการหาปริมาณโลหะหนักในทะเล งานจัดทำคู่มือสำหรับนักเรียน งานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทางด้านวิชาการกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับมหาวิทยาลัยบูรพา งานสัมนาทางด้านวิชาการเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ งานประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์.

5...กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  งานจัดทำของชำร่วยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์  งานจัดทำสไลด์หรือจัดทำวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรมอาสาสมัครดำน้ำเพื่อการประชาสัมพันธ์  และงานจัดเรือประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอนุรักษ์
1...ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนเกาะขามและบริเวณใกล้เคียง จะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
2...ได้แนวทางในการปฏิบัติประจำที่เป็นระบบที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการของเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม                              
3...ได้แนวปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทั้งการเยี่ยมชมในลักษณะท่องเที่ยวชมความงาม และการเยี่ยมชมในเชิงศึกษาธรรมชาติ  
4...ปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นกับผู้เยี่ยมชม และผู้ที่มีความสนใจให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนธรมชาติ

คำแนะนำในการเที่ยวเกาะขาม
การท่องเที่ยวเกาะขามนั้นเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับโดยกิจกรรมที่ทำบนเกาะนั้นเราสามารถทำกิจกรรมอันประกอบด้วย การดำน้ำแบบผิวน้ำชมปะการัง หรือการชมปะการังด้วยเรือท้องกระจก หรือการเดินชมพืชพรรณไม้บนเกาะ

การนั่งเรือไปเกาะขาม
ขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ (ดูจากแผนที่ด้านข้างนี้) โดยเรือเที่ยวแรกออกจากฝั่งประมาณ 09.00 น.กลับเที่ยวแรกประมาณ 13.00 น.

อัตราค่าเยี่ยมชม
คนละ 200 บาท.เป็นค่าเรือไปและกลับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ยกเว้นอุปกรณ์ดำน้ำต้องเช่าเป็น ชั่วโมงๆละ 30 บาท


ข้อมูลที่มา  : http://www.sattahipbeach.com

 
หน้าแรก / ผลงาน / สถานที่สำคัญ / กระดานกระทู้ / ติดต่อ-สอบถาม